Sunburst Zonker. Flugor & foto: Johan Bertilsson
sunburst-zonker01 kopia.jpg

Bild 1.

sunburst1.jpg

Bild 2.

sunburst2 kopia.jpg

Bild 3.

sunburst3 kopia.jpg

Bild 4.

sunburst4 kopia.jpg

Bild 5.

sunburst5 kopia.jpg

Bild 6.

sunburst6 kopia1.jpg

Bild 7.

sunburst7.jpg

Bild 8.

sunburst8 kopia.jpg

Bild 9.

sunburst9 kopia.jpg

Bild 10.

sunburst10 kopia.jpg

Bild 11.

sunburst11.jpg

Bild 12.

sunburst12 kopia.jpg

Bild 13.

sunburst13.jpg

Bild 14.

sunburst14.jpg

Bild 15.