Månadens fluga tar time out!

Jag vet att många uppskattar Månadens fluga, men tyvärr räcker tiden inte till just nu. Det har ni förstås redan märkt på de uteblivna publiceringarna. Målsättningen är att den så småningom ska återuppstå igen.
/Martin

Laxflugor 244 copy
Fluga och foto: Johan Bertilsson