Månadens fluga...

Willy gun presenteras av David Lindholm. En av de yngre laxflugefiskarna som med stor framgång blöter sina flugor i våra Västerbottensälvar. David är mycket seriös och noggrann som flugfiskare och ständigt intresserad av att lära sig nytt och hålla sig uppdaterad. Detta ger helt klart resultat i fångade laxar och öringar.

portratt_davidlindholm
David återutsätter en våröring