Månadens fluga...

Den vanlige V, presenteras av Rickard Sjöström. En duktig och mycket intresserad flugfiskare som har Lögdeälven och Rickleån som sina hemmavatten.

rickard_idbyan_seapool
Rickard fiskar i Idbyån