Flugfiskemässan

atop
Jag åker ner till
flugfiskemässan under lördag-söndag. Återkommer under veckan med en rapport.
Focus on the loop...
Martin