Påfyllning i Johans album...

... med en Black Greenlander.

/Martin