Månadens fluga...

april presenteras av Niklas Granholm.

logde_07_ng_101
Niklas med lax fångad på månadens fluga april. Foto: Lennart Jonsson