LOOP vs Danielsson

Tingsrättens dom är nu avgjord i första delen av målet. Läs mer på Fiskejournalens hemsida