Hopp för Vindelälvslaxen!

Riksdagen har sagt ja till Gunilla Tjernbergs (kd) förslag att vidta åtgärder för att förbättra fiskpassagen i Stornorrfors kraftverk. Läs mer här.

/Martin