Johan Bertilsson på Nordic Fly Fishing!

Det är med nöje jag kan meddela att Johan Bertilsson valt att publicera bilder på sina välbundna och läckert exponerade flugor här på www.nordicflyfishing! Albumet kommer allteftersom att byggas ut med nya flugor. Närmast kommer Johan att presentera februari månads fluga. I samband med detta kommer också en presentation av Johan. Håll till godo!

16
Sunburst Sunny. Fluga och foto: Johan Bertilsson

/Martin