Mer om laxens situation...

... i Norge kan du läsa om här Direktoratet for naturforvaltning.

P7310062
Namsen, "prövefisket" har startat idag, en del i forskningen på laxbeståndet.